Τι προτίθεται να κάνει ο κος Χριστοδουλίδης με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις αιτήσεις των πολιτών στην δημόσια υπηρεσία;

Η εξυπηρέτηση του πολίτη, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων, είναι ψηλά στις προτεραιότητες του Προγράμματος μας. Το κράτος οφείλει να παρέχει ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση στους πολίτες του μέσω της δημόσιας υπηρεσίας και των άλλων υπηρεσιών που διαθέτει. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε διαμορφώσει διάφορες πολιτικές και συγκεκριμένα με την ενεργοποίηση νέων μηχανισμών για την υλοποίηση του Προγράμματος μας. Μεταξύ πολλών άλλων και όσο αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών του δημοσίου προωθούμε συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμό δημιουργώντας πλήρως ψηφιακό κράτος, και προσφέροντας ποιοτικές ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες, πχ. στη πολεοδομία και στο κτηματολόγιο, στα οποία αναφέρεστε. Διαμορφώνουμε δηλαδή πολιτοκεντρικό σχεδιασμό των υπηρεσιών και οδηγούμε το κράτος στην εποχή της ψηφιακής πλατφόρμας, εφόσον προηγηθεί η απλοποίηση και ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών.