Τι προτάσεις έχετε για το θέμα στέγασης των νέων;

Στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε μια ολιστική πολιτική για επίλυση του στεγαστικού προβλήματος με τη συμμετοχή του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα αποφεύγοντας την οποιαδήποτε δημοσιονομική αστάθεια. Η πολιτική μας βασίζεται στις εξής αρχές:

  1.  Τη δημιουργία ενός Ενιαίου φορέα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη στεγαστική πολιτική του κράτους και θα διαχειρίζεται όλα τα σχετικά προγράμματα. Ο ΚΟΑΓ θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε αυτό το φορέα.
  2. Ο Ενιαίος Φορέας θα δίνει τη γη που έχει ήδη αλλά και τη γη που το δίδει το κράτος μετά από συνεννόηση με δήμους και κοινότητες με επιπλέον στόχο την ανάπτυξη τους.
  3. Ο Ενιαίος Φορέας θα δημιουργεί κοινοπραξίες με τον ιδιωτικό τομέα για τη ανέγερση κατοικιών ή διαμερισμάτων με το δικαίωμα (από τον ιδιωτικό τομέα) να αξιοποιήσει μέρος της ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε ευρωπαϊκά κονδύλια για να δοθούν κίνητρα σχετικά με τη πράσινη ενέργεια.
  4. Ο Κεντρικός Φορέας θα σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτική στέγασης η οποία περιλαμβάνει του υφιστάμενους δικαιούχους αλλά επεκτείνεται και σε άλλα κοινωνικά στρώματα με στόχο να καλύψει το σύνολο της μεσαίας τάξης.
  5. Οι πολιτικές του Ενιαίου Φορέα θα βασίζονται στο προσιτό ενοίκιο και στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) για πρόσωπα που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην πληρωμή της προκαταβολής για αγορά.