Θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Χριστοδουλίδης για την συμμετοχή των γυναικών στα κοινά, σε ποσοστά Νορβηγίας.

Το θέμα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των γυναικών και της προώθησης της ισότητας των φύλων απασχολεί το πρόγραμμα διακυβέρνησης μου οριζόντια σε όλες τις προτεραιότητες του προγράμματος διακυβέρνησης μου η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει 8 Πολιτικές και 50 προτάσεις. Συγκεκριμένα η πολιτική 2 αφορά στην ισότιμη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε θέσεις λήψης των αποφάσεων και μια από τις προτάσεις αφορά στους διορισμούς που άπτονται των εξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας αποτελούνται κατά κανόνα 50-50%, με στόχο τη δημιουργία προτύπων αλλά και της αξιοποίησης εμπειριών των γυναικών και των ανδρών στις πολιτικές της χώρας. Παράλληλα, γνωρίζοντας πολύ καλά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες οι δράσεις μας επικεντρώνονται στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στην καταπολέμηση του χάσματος αμοιβών αλλά και στη δημιουργία έμφυλης κουλτούρας αρχίζοντας από την παιδεία και σε όλους τους τομείς της ζωής, μεταξύ άλλων.

Οι προτάσεις που αφορούν στο θέμα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και συγκεκριμένα στον πιο κάτω σύνδεσμο. https://www.christodoulides2023.com/pylones/politikes/isotita