Συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη με ΠΟΕΔ

Με την εκτελεστική γραμματεία της Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ) συναντήθηκε ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του διαλόγου που πραγματοποιεί με την κοινωνία των πολιτών.

Τη συνάντηση απασχόλησαν θέματα παιδείας και ειδικότερα της προδημοτικής, δημοτικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Έγινε ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως οι μαθητές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα που αφορούν στην ειδική εκπαίδευση, στη στήριξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία καθώς και παιδιών που αντιμετωπίζουν ρίσκο λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, αναπτύσσοντας το ιδεολογικοπολιτικό του πλαίσιο, ανέφερε ότι η παιδεία αποτελεί προτεραιότητα στο πρόγραμμά του, καθώς επηρεάζει οριζόντια όλο το φάσμα της κοινωνίας και ενημέρωσε τα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας της ΠΟΕΔ για τις προτεραιότητες του σε σχέση με τη δημόσια εκπαίδευση, αλλά και την Παιδεία ευρύτερα.