Συνάντηση με την Επιτροπή Αγώνα Τραπεζικών Υπαλλήλων

Νίκος Χριστοδουλίδης : Πρέπει να καταβληθεί ανεργιακό επίδομα στους τραπεζικούς υπαλλήλους που αποχώρησαν οικειοθελώς από τις τράπεζες

Συνάντηση με την Επιτροπή Αγώνα Τραπεζικών Υπαλλήλων που αποχώρησαν με σχέδιο εθελούσιας εξόδου το 2022 και δεν τους έχει καταβληθεί ανεργιακό επίδομα, είχε σήμερα ο ανεξάρτητός υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης άκουσε προσεκτικά το αίτημα τους και τους διαβεβαίωσε ότι «το ανεργιακό επίδομα είναι απόλυτο δικαίωμα των υπαλλήλων των τραπεζών που αποχώρησαν οικειοθελώς». Τόνισε επίσης με έμφαση πως «οι τραπεζικοί υπάλληλοι όταν λάμβαναν τις αποφάσεις για αποχώρηση τους από τις τράπεζες είχαν στο μυαλό τους και συνυπολόγιζαν και αυτό το επίδομα».

«Χωρίς τυμπανοκρουσίες είμαστε για αυτό το θέμα σε συνεχή επαφή με την ΕΤΥΚ», κατέληξε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Από την πλευρά τους τα μέλη της προσωρινής Επιτροπής Αγώνα, ευχαρίστησαν τον κ. Νίκο Χριστοδουλίδη για την ξεκάθαρη αυτή του θέση.

Λευκωσία,
9 Ιανουαρίου 2023