Συλλογική διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου

Ο επιτοκιακός κίνδυνος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κυπριακή οικονομία, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση της χώρας μας. Ως ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιεραρχώ την αποτελεσματική διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου υψηλά στις προτεραιότητες του πρώτου διαστήματος της διακυβέρνησής μας, εφόσον λάβουμε την λαϊκή εντολή από τους πολίτες, με γνώμονα την ανάπτυξη της οικονομίας, την συνοχή της κοινωνίας και την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στις αρχές του Φθινοπώρου, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης του Οικονομικού μας Προγράμματος,  επισημάναμε τον κίνδυνο της ενδεχόμενης περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων και εισηγηθήκαμε τρόπους αντιμετώπισης του. Έκτοτε, τα επίσημα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έχουν αυξηθεί κατά 2% επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, που ήδη βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες δαπάνες λόγω του πληθωρισμού. Χωρίς αγκυλώσεις και χωρίς λαϊκισμούς, αναγνωρίζοντας τον ρόλο και την ανεξαρτησία της ΕΚΤ και αντιλαμβανόμενοι τις δυνατότητες και τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, θεωρούμε ότι μέσα από την συλλογική διαχείριση υπάρχουν οι δυνατότητες για την κατάλληλη εφαρμογή των ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών ώστε να προκύψουν θετικά αποτελέσματά  προς όφελος της χώρας.

Η διεθνής άνοδος του πληθωρισμού αποτελεί μια παγκόσμια πρόκληση για τις εθνικές κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τους θεσμικούς φορείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την κρίση υποστηρίζοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές και επιταχύνοντας την πράσινη μετάβαση των κρατών μελών, τα οποία έχουν την ευθύνη για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων σύμφωνα με τα διαφορετικά δεδομένα της κάθε χώρας.  Η απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των δανειστικών επιτοκίων, που σήμερα βρίσκονται στο 2,5% συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία, αποτελεί την ακολουθούμενη πρακτική για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Ωστόσο, η εφαρμογή της απόφασης για αύξηση των επιτοκίων οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη σε συνάρτηση με τους παράλληλους οικονομικούς κινδύνους, που στην περίπτωση της κυπριακής οικονομίας έχουν να κάνουν με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και με την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Για την αποτελεσματική διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου και την προληπτική αντιμετώπιση των σχετικών επιπτώσεων, είναι απαραίτητη η διαμόρφωση μιας ολιστικής προσέγγισης με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων και επηρεαζόμενων μερών, έτσι ώστε να αποτραπεί η αρνητική επίδραση της αποσπασματικής προσέγγισης των πραγμάτων. Ειδικότερα, είναι σημαντική η ανάληψη της ευθύνης που αναλογεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα έτσι ώστε η σημερινή συνθήκη να μην εκληφθεί σαν μια κερδοσκοπική ευκαιρία αλλά να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ευρύτερο οικονομικό συμφέρον του τόπου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να επιδιωχθεί ο περιορισμός της επίδρασης των αυξημένων επιτοκίων στους δανειολήπτες μέσα από την λελογισμένη χρήση της δυνατότητας αύξησης, την επανεξέταση των πολιτικών χρεώσεων, την αξιοποίηση του δανεισμού με σταθερό επιτόκιο και την προληπτική διαχείριση των δανείων που κινδυνεύουν να μετατραπούν σε μη εξυπηρετούμενα σε συνεργασία με τους δανειολήπτες.

Σε αυτό το πλαίσιο και ενόψει της προοπτικής ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας μετά από τις επικείμενες Προεδρικές Εκλογές, ενεργούμε προς την κατεύθυνση της συλλογικής διαχείρισης του επιτοκιακού κινδύνου για την σταθερότητα της οικονομίας και την συνοχή της κοινωνίας. Διαθέτουμε πλήρη ετοιμότητα και σαφή βούληση για την άμεση διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, για το συμφέρον των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, καθώς και για την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων είναι απαραίτητη για  την προσαρμογή των διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών στα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας χωρίς οποιεσδήποτε αγκυλώσεις, χωρίς κερδοσκοπικές προσεγγίσεις και χωρίς λαϊκιστικές διαθέσεις. Μέσα από την ορθολογική διαχείριση των πραγμάτων, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου είναι εφικτή και θεωρούμε ότι με την ομαλή συνεργασία όλων των μερών θα περιοριστούν και θα αποφευχθούν οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις που ενδεχομένως να βρίσκονται προ των πυλών της κυπριακής οικονομίας, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι προοπτικές της ανάπτυξης και της ευημερίας.

Νίκος Χριστοδουλίδης, Ανεξάρτητος Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας