Η συνεισφορά σου είναι σημαντική

Η οικονομική σας στήριξη είναι αυτή που δίνει δύναμη για να φτάσει το μήνυμα της προοπτικής και της ελπίδας σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε χώρο εργασίας, σε κάθε κοινωνική ομάδα.

Υιοθετήσαμε την πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα πρακτική της συλλογικής χρηματοδότησης (crowdfunding), η οποία εγγυάται την ανεξαρτησία του υποψηφίου μας και αποκλείει οποιαδήποτε εξάρτηση από οικονομικά συμφέροντα. Η πρακτική αυτή συνάδει πλήρως με το πνεύμα του νόμου και έχει λάβει έγκριση από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Προχωράμε μαζί, με ανεξαρτησία και διαφάνεια!