Τα οφέλη της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και το επικοινωνιακό κενό μεταξύ θεσμών και κοινωνίας

Γράφει η Τζόζη Χριστοδούλου, Εμπειρογνώμονας σε θέματα ισότητας των φύλων και μέλος του επιτελείου Νίκου Χριστοδουλίδη 

Η σεξουαλικότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Τα παιδιά και οι νέοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αξιόπιστες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά τη σεξουαλικότητα.

Προς αυτή την κατεύθυνση η ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση όπως εξάλλου προωθούν, μεταξύ άλλων, και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι ένα ισχυρό εργαλείο που προωθεί το σεβασμό, τις υγιής σχέσεις, την πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων, της βίας, της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και κατά των ομόφυλων ατόμων.

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην εκπαίδευση θα πρέπει να διδάσκεται από εμπειρογνώμονες και σε γλώσσα κατανοητή για τα όλα τα παιδιά στις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης και που θα έχει ως στόχο της, την ενδυνάμωση των παιδιών με παράλληλες ολιστικές δράσεις. Δηλαδή, δεν είναι αρκετό να προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας μέσω της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης εάν δεν εφαρμόζουμε παράλληλες δράσεις για το θέμα, όπως την ενδυνάμωση των παιδιών, την προώθηση ισότητας γυναικών και ανδρών, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την ενσυναίσθηση και την αλλαγή κουλτούρας στην εκπαίδευση, στον εργασιακό χώρο και στην πολιτική ζωή, μεταξύ άλλων, όπως εξάλλου εισηγείται στο πρόγραμμα του ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο που αφορά στη πρόληψη και καταπολέμηση τις Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (άρθρο 48) όπως επίσης και στην Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας 2021-2023, στον πυλώνα που αφορά την πρωτογενή πρόληψη, ορίζουν και τον ρόλο του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού σε σχέση με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την ισότητα των φύλων, την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, των παιδιών και την προώθηση υγιών σχέσεων.

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα, κάτι που μας έχει υπενθυμίσει και η πρόσφατη συζήτηση στην Βουλή των Αντιπροσώπων με εξαιρετικά πολωμένες συζητήσεις, αλλά και απαράδεκτες ομοφοβικές και σεξιστικές τοποθετήσεις, κάτι που άλλες χώρες έχουν βιώσει τη δεκαετία του 1970. Την ίδια στιγμή, μεγάλη μερίδα της κοινωνίας έχει αντιληφθεί ότι η συζήτηση περί αντισυνταγματικότητας αφορά την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Το θέμα έγκειται στο ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου ίσως να δημιουργεί ένα προηγούμενο για μελλοντικές προτάσεις που μπορεί να καταθέσει οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα σε σχέση με την διδακτέα ύλη και αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.

Όπως και σε προηγούμενες μου τοποθετήσεις για θέματα που άπτονται κυρίως γενικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα, στήριζα πως άτομα σε θέσεις εξουσίας θα πρέπει να σταματήσουν να κυνηγούν το ζητήματα αυτά ως δημοφιλές θέμα. Θα πρέπει να τα αναδείξουν ως πολιτικά ζητήματα. Να επιδείξουν την κατάλληλη πολιτική βούληση ώστε να τερματιστούν οι ανισότητες μέσω οικονομικών, ανθρώπινων πόρων και εμπειρογνωμοσύνης.

Άρθρο στην εφημερίδα Φιλελεύθερος