Ο Τουρισμός αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς της οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και των κλιματολογικών συνθηκών της, έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει μια ευρεία γκάμα επισκεπτών από διάφορες χώρες, σε ολόχρονη βάση.

Ο όποιος σχεδιασμός για την τουριστική βιομηχανία πρέπει να έχει συνέχεια και να λαμβάνει υπόψη τη μέχρι τώρα πορεία και στρατηγική, καθώς ο τομέας είναι τόσο σημαντικός που πρέπει να έχει συνεχή εξέλιξη λαμβάνοντας υπόψη τις  διεθνείς τάσεις  αλλά και πως η βιομηχανία θα βοηθήσει στην ευημερία και ποιοτική ζωή των κατοίκων της Κύπρου.

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2020, αλλά και το ράλι ακρίβειας  απέδειξε και πάλι την πολυσήμαντη αξία του τουρισμού για την χώρα, αφού αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα ανάκαμψης της οικονομίας το 2022, ενώ παράλληλα διαφάνηκε και  το πόσο ευάλωτος είναι σε εξωτερικές κρίσεις. Ως αποτέλεσμα στόχος θα πρέπει να είναι να ενισχύσουμε το μερίδιο αγοράς στις στοχευόμενες αγορές, διεύρυνση των αγορών στόχευσης με την παράλληλη συνεχή βελτίωση και προσαρμογή των εμπειριών που προσφέρονται.

Κομβικό σημείο για την επιτυχή ανάπτυξη του τουριστικού τομέα αποτελεί η δημιουργία της κατάλληλης κουλτούρας, η προώθηση του τουριστικού προϊόντος με στοχευμένο και σύγχρονο μάρκετινγκ, και η ενίσχυση της συνδεσιμότητας του νησιού.

Προτεραιότητα μας, είναι να στηρίξουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία ώστε να πορευθούμε μαζί με υπευθυνότητα για το μέλλον του τουρισμού της χώρας μας. Προς αυτή την κατεύθυνση:

1.1 Επικαιροποιούμε και ενισχύουμε την Στρατηγική Τουρισμού 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας. Θέτουμε  συγκεκριμένους στόχους υλοποίησης και μηχανισμό παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων και ενδιάμεσης αξιολόγησης της Στρατηγικής.

1.2 Δημιουργούμε Φορέα Προβολής με στόχο την αναβάθμιση των δράσεων  προβολής της Κύπρου ως τουριστικό προορισμό ο οποίος θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα και φορείς του τουρισμού υιοθετώντας παράλληλα καλές πρακτικές του εξωτερικού που εφαρμόστηκαν με επιτυχία.

1.3 Στηρίζουμε τηv ενδυνάμωση των υφιστάμενων φορέων προβολής και συντονίζουμε τις προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μέσω του Φορέα Προβολής.

1.4 Στηρίζουμε την προσαρμογή του τουριστικού κλάδου στις τεχνολογικές εξελίξεις ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τουριστικής Κύπρου σε όλους τους τομείς με στόχο την αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας του προορισμού σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

1.5 Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε καλές πρακτικές έξυπνου τουρισμού (smart tourism) στα προϊόντα, υπηρεσίες, στη διαχείριση και λειτουργία των τουριστικών περιοχών και επιχειρήσεων.

1.6 Ενισχύουμε την αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου με τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με αεροπορικές εταιρείες και γειτονικές χώρες για επέκταση συνδεσιμότητας σε μακρινούς προορισμούς από τους οποίους μπορούμε να φέρουμε τουρισμό υψηλότερων προδιαγραφών (high spenders). Δίνουμε επίσης έμφαση στην αύξηση των αεροπορικών εταιρειών που χρησιμοποιούν ως βάση τα αεροδρόμια της χώρας μας με στόχο την ευελιξία και τη διείσδυση σε νέες και υφιστάμενες αγορές.

1.7 Επενδύουμε σε βελτιωτικά έργα υποδομών για την αντιμετώπιση της αισθητικής αταξίας τόσο σε τουριστικές περιοχές όσο και σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.

1.8 Προωθούμε τη διασύνδεση, με δημόσια συγκοινωνία, των αγροτικών τουριστικών κέντρων με αστικά κέντρα και παραλιακά μέτωπα.

1.9 Αναβαθμίζουμε το τουριστικό μας προϊόν, προωθώντας εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε συνεργασία με το αρμόδιο Υφυπουργείο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

1.10 Επιδιώκουμε την επαγγελματική πιστοποίηση των υπαλλήλων της τουριστικής βιομηχανίας με στόχο τo τουριστικό μάρκετινγκ να ανταποκρίνεται σε ποιοτικές υπηρεσίες από τον ανθρώπινο παράγοντα.

1.11 Ενισχύουμε τις διμερείς πολιτικές σχέσεις και την εδραίωση πολιτικής εμπιστοσύνης με εκπροσώπηση από διαπιστευμένες αποστολές που θα συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση οικονομικών, εμπορικών και τουριστικών σχέσεων.

1.12 Βελτιώνουμε και απλοποιούμε το νομοθετικό και χωροταξικό πλαίσιο και ενισχύουμε τις πολιτικές και τα κίνητρα για αναβάθμιση και για προσέλκυση επενδύσεων.

1.13 Επενδύουμε στην οικονομική διπλωματία με στόχο την εδραίωση σχέσεων με άλλα κράτη και με παγκόσμιους τουριστικούς κολοσσούς, ώστε να ενδυναμώσουμε υφιστάμενες και να αναπτύξουμε νέες αγορές.

1.14 Προωθούμε μέτρα, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, για την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού προσωπικού για την ξενοδοχειακή, επισιτιστική και γενικότερα στην τουριστική βιομηχανία.

1.15 Ενισχύουμε τα παραλιακά θέρετρα της χώρας μας μέσω της αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών τους ενώ επενδύουμε μεταξύ άλλων, στον  Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό.

1.16 Προωθούμε την περαιτέρω ανάπτυξη της ενδοχώρας και της υπαίθρου, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα από και προς τα αστικά κέντρα και αναβαθμίζοντας τις προσφερόμενες εμπειρίες.

1.17 Εμπλουτίζουμε το τουριστικό μας προϊόν, ενδυναμώνοντας και προωθώντας τον αθλητικό τουρισμό, τον ιατρικό τουρισμό, τον καταδυτικό τουρισμό, τον αγροτικό τουρισμό τον επιχειρηματικό τουρισμό, τον πολιτιστικό/θρησκευτικό τουρισμό, μεταξύ άλλων, στοχεύοντας παράλληλα στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και άμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας.

1.18 Αναδεικνύουμε το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων τη χειμερινή περίοδο και προωθούμε κίνητρα ώστε οι επιχειρήσεις να παραμένουν σε λειτουργία σε ολόχρονη βάση .

1.19 Αναδεικνύουμε τη γαστρονομία της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο αλλά και μέσω τοπικών δράσεων , αποδίδοντας στις παραδοσιακές γεύσεις της χώρας μας την αξία που της αρμόζει, με την εφαρμογή δράσεων προβολής της Κυπριακής κουζίνας και των Κυπριακών προϊόντων. Ενδυναμώνουμε την προσπάθεια για κατανάλωση των κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων από τον τουρισμό κυρίως μέσω των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών  μονάδων.

1.20 Εντατικοποιούμε τις προσπάθειες για επίλυση χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν τη βιομηχανία του τουρισμού όπως ηχορύπανση, οπτική ρύπανση, παράνομες υπηρεσίες ταξί, κ.α.

1.21 Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος μέσω της προώθησης της κυκλικής οικονομίας και της δημιουργίας δικτύου πράσινων επιχειρήσεων.

1.22 Προωθούμε τη δημιουργία ελκυστικών εκδηλώσεων περιφερειακής ή/ και διεθνούς εμβέλειας (mega events) και αυθεντικών εμπειριών καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου (π.χ. διοργανώσεις διεθνών συνεδριών, πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων κ.α.).

1.23 Δημιουργούμε παρατηρητήριο τουρισμού στα πρότυπα διεθνών προδιαγραφών με στόχο την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων που αφορούν όλο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων τόσο στην Κύπρο όσο και σε ανταγωνιστικούς προορισμούς. Ο στόχος είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων των φορέων της βιομηχανίας ώστε να υποβοηθούνται οι αποφάσεις και να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του τομέα.