Η παρούσα κατάσταση πραγµάτων σε σχέση µε το Κυπριακό δεν µπορεί να αποτελεί τη λύση του προβλήµατος. Η συνέχιση του απαράδεκτου status quo, ως αποτέλεσµα της τουρκικής εισβολής, συνεχιζόµενης κατοχής και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όλων των Κυπρίων, ενισχύει τα υφιστάµενα τετελεσµένα και προκαλεί νέα, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ακόµη πιο δύσκολος ο στόχος της συνολικής επίλυσης του Κυπριακού, σύµφωνα µε τα σχετικά ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών και το κεκτηµένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διχοτόµηση, η συνοµοσπονδία, η κυριαρχική ισότητα δύο οντοτήτων και τα δύο κράτη δεν αποτελούν επιλογή σε σχέση µε την επίλυση του κυπριακού προβλήµατος και ούτε µπορούν να αποτελούν αντικείµενο συζήτησης.

Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για επανέναρξη ουσιαστικών συνοµιλιών µε στόχο τη λύση, που θα αποκαθιστά την ενότητα της πατρίδας µας, του εδάφους της, του λαού της και των θεσµών της σε ένα διζωνικό, δικοινοτικό και δηµοκρατικό οµοσπονδιακό κράτος όπου τα ανθρώπινα δικαιώµατα και η ασφάλεια των Ελληνοκυπρίων, των Τουρκοκυπρίων, των Μαρωνιτών, των Αρµενίων και των Λατίνων θα τυγχάνουν πλήρους σεβασµού

Στο διεθνές πλαίσιο, που καλούµαστε να κινηθούµε σήµερα, ως αποτέλεσµα και της παράνοµης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, θα πρέπει η προσπάθειά µας να επικεντρωθεί προς την κατεύθυνση ενισχυµένου ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κράτος Μέλος της οποίας είναι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία και θα συνεχίσει να είναι και µετά από µια ενδεχόµενη λύση του Κυπριακού, και στην αξιοποίηση των αρχών και αξιών της Ένωσης και του κοινοτικού κεκτηµένου.

Αναµφίβολα, η ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 επηρεάζει καθοριστικά τόσο το πλαίσιο όσο και το περιεχόµενο µιας ενδεχόµενης λύσης, ενώ καθιστά την ίδια στιγµή την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωταγωνιστή της όποιας διαδικασίας.