Οι νέες και οι νέοι είναι το μέλλον του τόπου µας. Τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, µας χρειάζονται.
Λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή δεδομένα και τις συνθήκες αστάθειας που έχουν δημιουργηθεί, καλούμαστε να μιλήσουμε για το μέλλον της νέας γενιάς µε μεγάλη ευθύνη αλλά και ειλικρίνεια.

Καλούμαστε να διατηρήσουμε τις ισορροπίες, να διαφυλάξουμε την ψυχική τους υγεία και να βρούμε λύσεις στα προβλήματά τους.

Τους αξίζει μια Κύπρος καλύτερη, πιο πράσινη, πιο συμμετοχική, πιο δίκαιη, πιο αξιοκρατική, µε ίσες ευκαιρίες, αξίες και αρχές δικαίου. Οι νέοι μας απαιτούν μια Κύπρο με πολλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας, με ευκαιρίες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και διευκόλυνση για αξιοπρεπή στέγαση.

Οφείλουμε ταυτόχρονα να προωθήσουμε την έμπρακτη συμμετοχή των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, δημιουργώντας ένα νέο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, στο οποίο θα λαμβάνεται υπόψη η άποψη των ιδίων για όλα όσα τους αφορούν.

Πολιτική 1 – Προωθούμε τη συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

1.1 Αξιοποιούμε τη γνώμη και την άποψη της νέας γενιάς στη λήψη αποφάσεων σε ανώτατο επίπεδο. Συστήνουμε ομάδα εργασίας νέων στην Προεδρία της Δημοκρατίας με λόγο και ρόλο στις πολιτικές της Κυβέρνησης σε συνεργασία με εκπροσώπους του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, του Συμβούλιου Νεολαίας Κύπρου, καθώς και άλλων φορέων της νεολαίας.
1.2 Η ομάδα εργασίας νέων στην Προεδρία αναλαμβάνει σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας την ετοιμασία της 2ης κατά σειρά Εθνικής Στρατηγικής για τη νεολαία, η οποία θα περιλαμβάνει οριζοντίως όλα τα θέματα που αφορούν την νεολαία ενώ η εφαρμογή της θα έχει την ενεργή εμπλοκή του Προέδρου.
1.3 Ενισχύουμε το δημόσιο διάλογο με τους νέους και υιοθετούμε τον θεσμό Συμμετοχικής Δημοκρατίας όπου, μέσω των Συμβουλευτικών, μη δεσμευτικών Δημοψηφισμάτων και με τη χρήση της τεχνολογίας, η κυβέρνηση συμβουλεύεται τη νεολαία για τη διαμόρφωση των πολιτικών της.
1.4 Αξιοποιώντας την τεχνολογία, δημιουργούμε στις πρώτες 100 μέρες, ηλεκτρονική πλατφόρμα «Φωνή των Νέων», αντίστοιχη με το Voices from Youth που συστάθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου όλοι οι νέοι να έχουν φωνή και να μπορούν να θέτουν τους προβληματισμούς τους στην εκτελεστική εξουσία.
1.5 Κηρύσσουμε το έτος 2024 ως Έτος Νεολαίας για την Κύπρο με όλα τα Υπουργεία/ Υφυπουργεία να αναλαμβάνουν δράσεις για τους νέους, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε ένα μεγάλο Εθνικό Συνέδριο υπό την αιγίδα της Προεδρίας και αφιερωμένο στους νέους στο τέλος του έτους.
1.6 Ενισχύουμε και προωθούμε την ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλιών και δράσεων από τα δημοτικά/ κοινοτικά συμβούλια νεολαίας και ανοίγουμε το διάλογο για την πιο αποτελεσματική συμβολή των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων νεολαίας στην τοπική ζωή.
1.7 Ενισχύουμε τον Οργανισμό Νεολαίας καθιστώντας τον πιο δημιουργικό και αποτελεσματικό προς επίτευξη των στόχων του αλλά και της ίδιας της κοινωνίας.

Πολιτική 2 – Ενισχύουμε τις δεξιότητες των παιδιών για να τους διευκολύνουμε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και δημιουργούμε προϋποθέσεις για αξιοπρεπή εργασία.

2.1. Διασφαλίζουμε ουσιαστική σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, μέσω της εμπλοκής όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τους πολίτες του αύριο, για ευκολότερη ένταξη και προσαρμογή τους στην αγορά εργασίας.
2.2 Αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε τον θεσμό του επαγγελματικού προσανατολισμού από την Στ’ Δημοτικού, με σκοπό τη σωστή και στοχευμένη επιλογή κατεύθυνσης εκ μέρους των μαθητών, στη βάση των ικανοτήτων τους, για μια πετυχημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή αλλά και βάσει των αναγκών της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.
2.3 Ενισχύουμε την ενσωμάτωση στην εκπαίδευση νέων σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η ρομποτική, η επαυξημένη πραγματικότητα, ο προγραμματισμός κ.ά., ενδυναμώνοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών που θα τους βοηθήσουν στην ευκολότερη ένταξη και προσαρμογή τους στην αγορά εργασίας.
2.4 Εφαρμόζουμε πιλοτικά τον θεσμό του Τεχνικού Γυμνασίου.
2.5 Επενδύουμε και δημιουργούμε πρότυπες τεχνικές σχολές σε όλες τις επαρχίες και στην ύπαιθρο.
2.6 Αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ).
2.7 Επεκτείνουμε τον θεσμό των σχολείων STEΑM σε όλες τις πόλεις και παράλληλα προωθούμε την προσέγγιση STEΑM στο γενικό αναλυτικό πρόγραμμα.
2.8 Επενδύουμε στην ενημέρωση των νέων γύρω από τα επαγγέλματα του μέλλοντος σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για την επέκταση του προγράμματος ΣΕΠ (Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού) σε όλες τις επαρχίες και απομακρυσμένες περιοχές καθώς και στην στοχευμένη ενημέρωση των νέων για θέματα καριέρας και επαγγελματικής ανάπτυξης.
2.9 Προβάλλουμε και ενισχύουμε το έργο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού για την ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων των νέων και της ενίσχυσης των γνώσεων των νέων εργαζομένων ή / και ανέργων.
2.10 Ενισχύουμε την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματική κουλτούρα μέσω του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
2.11 Διευρύνουμε την παραγωγική βάση της οικονομίας μας, αναπτύσσοντας νέους τομείς όπως για παράδειγμα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και των Επικοινωνιών, της ελαφράς βιομηχανίας, της αγροτεχνολογίας με στόχο τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας.
2.12 Προωθούμε πρόγραμμα δωδεκάμηνης έμμισθης πρακτικής εξάσκησης στον δημόσιο τομέα, με στόχο τη γνωστική και εμπειρική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, αλλά και την οικονομική στήριξη του φοιτητή, του βασικού αυριανού παράγοντα στην αγορά εργασίας.
2.13 Υλοποιούμε πρόγραμμα μηνιαίας κρατικής επιδότησης πρακτικής άσκησης φοιτητών (summer internship), 18 – 25 χρόνων, η οποία θα είναι συνδεδεμένη με άσκηση ή απόκτηση εργασιακής πείρας στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να διευκολύνεται η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
2.14 Προωθούμε και δίνουμε κίνητρα στους νέους για συμμετοχή τους σε εθελοντικά προγράμματα τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
2.15 Προωθούμε και δίνουμε κίνητρα στους νέους για συμμετοχή τους σε προγράμματα πρακτικής άσκησης σε ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.
2.16 Εκπαιδεύουμε τους νέους στο χρηματικοοικονομικό αλφαβητισμό, ώστε να έχουν ολοκληρωμένη αντίληψη και προγραμματισμό, σε σχέση με τον προσωπικό και οικογενειακό προϋπολογισμό, για να μπορούν πιο εύκολα να προγραμματίσουν και να ικανοποιήσουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές τους ανάγκες.
2.17 Προωθούμε τον δημόσιο διάλογο μεταξύ των νέων και των κοινωνικών εταίρων με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους.
2.18 Επισπεύδουμε την αξιολόγηση αιτήσεων ανεργιακού επιδόματος και καταβολής του εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Πολιτική 3- Δημιουργούμε ευκαιρίες επιχειρηματικής πρωτοβουλίας των νέων

3.1 Προωθούμε πολιτικές ενίσχυσης και δημιουργίας επιχειρήσεων από νέους, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών, μέσω του προτεινόμενου Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Προωθούμε και στηρίζουμε καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις, μέσω ενεργότερης συμμετοχής των εμπλεκομένων, όπως είναι το κράτος, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες και επενδυτές.
3.2 Υλοποιούμε εκπαιδευτικές δράσεις και προωθούμε την εισαγωγή σχετικών μαθημάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας από νωρίς στην εκπαίδευση, για τη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας από νεαρή ηλικία.
3.3 Προωθούμε την εξωστρέφεια των νέων επιχειρήσεων. Αξιοποιούμε και ενισχύουμε το θεσμό του Invest Cyprus και της οικονομικής διπλωματίας για περαιτέρω προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού και επιχειρηματικού κόμβου. Προς αυτό τον σκοπό, αξιοποιούμε επίσης τις διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό και την ομογένεια μας.
3.4 Επανεξετάζουμε φοροαπαλλαγές, για καθορισμένο χρονικό διάστημα, σε επιχειρήσεις που συστήνονται από νέους μέχρι 29 ετών, συμπεριλαμβανομένων για επιχειρήσεις από νέους που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα. Μελετάμε μέτρα για την εφαρμογή αφορολόγητου για περίοδο ενός χρόνου και για επόμενα καθορισμένα χρόνια κλιμακωτή εφαρμογή μέχρι την πλήρη κατάργηση των εκπτώσεων.

Πολιτική 4 – Προωθούμε ίσες ευκαιρίες στη διαβίωση και στην εκπαίδευση

4.1 Μελετάμε και προωθούμε τη δημιουργία Αποταμιευτικού Ταμείου Παιδιού. Το Ταμείο θα διαχειρίζεται συγκεκριμένη επιτροπή η οποία θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την ορθή διαχείριση του.
4.2 Προωθούμε επιδότηση του κόστους για ευρυζωνική πρόσβαση στο σπίτι των φοιτητών στη βάση κριτηρίων.
4.3 Μελετάμε και προωθούμε την ανέγερση φοιτητικών εστιών εκεί που υπάρχει ανάγκη, οι οποίες θα αξιοποιούνται από φοιτητές στη βάση κριτηρίων.
4.4 Φτιάχνουμε ένα ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων και προνομίων για τον φοιτητή σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας μέσω του προγράμματος «Φοιτητική Κάρτα Νέων» που διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Ενισχύουμε την προσπάθεια του Οργανισμού να καταστήσει τη Φοιτητική Κάρτα ένα εργαλείο κινητικότητας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για τον κάθε νέο.
4.5 Επιδοτούμε τους φοιτητές για την αγορά φορητού υπολογιστή, βάσει κριτηρίων.
4.6 Προωθούμε ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση των νέων για τα Ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα νεολαίας και ενημερώνουμε όλους και όλες, μέσω των εκπαιδευτικών και άλλων δομών, για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα για νέους, όπως DiscoverEU, Voices from Youth, European Solidarity Corps, ALMA.
4.7 Υλοποιούμε ολιστική πολιτική για επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, με τη συμμετοχή του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και των τραπεζών, αποφεύγοντας την οποιαδήποτε δημοσιονομική αστάθεια.
4.8 Επιδοτούμε και ενθαρρύνουμε μεγάλες, ιδιωτικές εταιρείες για τη δημιουργία σταθμών φύλαξης παιδιών για εργαζόμενους γονείς των εταιρειών.
4.9 Επιδοτούμε για όλους τους φοιτητές τη μετάβαση τους από τις πόλεις διαμονής τους προς τα Πανεπιστήμια μέσω ειδικών διαδρομών των λεωφορείων στη βάση των αναγκών των φοιτητών.

Πολιτική 5 – Φροντίζουμε για την ψυχική υγεία των νέων

5.1 Αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες κοινωνικής υγείας και εισάγουμε στο ΓεΣΥ και άλλες ειδικότητες συμβουλευτικής ψυχολογίας, ώστε να καλύπτονται περισσότερες ανάγκες.
5.2 Καταρτίζουμε προγράμματα για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των νέων μας και δημιουργούμε κατάλληλες δομές για τον σκοπό αυτό.
5.3 Καταπολεμούμε το στίγμα για θέματα ψυχικής υγείας μέσω του εμπλουτισμού του περιεχομένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με δράσεις που προάγουν την ενσυναίσθηση.
5.4 Ενισχύουμε το Υφυπουργείο Πρόνοιας προκειμένου να λειτουργήσουν περισσότερα κέντρα αξιολόγησης και στήριξης των νέων αλλά και για παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε νέα άτομα που τη χρειάζονται.
5.5 Καταρτίζουμε την 1η Εθνική Στρατηγική για την Ψυχική Υγεία των Νέων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου μέσω της οποίας θα τεθεί σε προτεραιότητα η εφαρμογή λύσεων για περαιτέρω στήριξη και ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των νέων.
5.6 Δημιουργούμε κυβερνητικές ψηφιακές εφαρμογές (digital applications) για σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, που να επενεργούν ως πύλη άμεσης κοινοποίησης ψυχικών προβλημάτων και επικοινωνίας με ειδικούς ψυχικής υγείας σε περίπτωση ανάγκης.
5.7 Ενισχύουμε προγράμματα απεξάρτησης. Δημιουργούμε σύγχρονες κρατικές μονάδες απεξάρτησης στα πρότυπα της θεραπευτικής κοινότητας «Αγία Σκέπη» για κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών.