Η διαχείριση των αυξηµένων µεταναστευτικών ροών αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Κύπρος, ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκεται στα εξωτερικά της σύνορα, καλείται να αντιµετωπίσει δυσανάλογες ροές τόσο σε σχέση µε το µέγεθος και τους πόρους της, όσο και σε σχέση µε τον πληθυσµό της. Η τουρκική κατοχή δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την κατάσταση, αφού οι κατεχόµενες περιοχές αξιοποιούνται από την Τουρκία στην εργαλειοποίηση του ανθρωπιστικού αυτού θέµατος και στη διοχέτευση µεταναστών στις ελεύθερες περιοχές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αναπτύξει ενιαία πολιτική αντιµετώπισης του εν λόγω φαινοµένου µε ιδιαίτερη έµφαση στην αντιµετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της µετανάστευσης, καθώς και ειδικής και στοχευµένης στήριξης των χωρών πρώτης γραµµής όπως είναι η Κύπρος.

Ανταποκρινόµενοι στις διεθνείς µας υποχρεώσεις και µε σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα, µε ιδιαίτερη ευαισθησία στην ανθρωπιστική πτυχή του προβλήµατος και στα παιδιά, µε τις προτάσεις µας καθιστούµε τη χώρα µας ως µη ελκυστικό προορισµό παράτυπης µετανάστευσης, επιδεικνύοντας µηδενική ανοχή στους διακινητές, στους παράτυπους µετανάστες και σε όσους διαταράσσουν τη δηµόσια τάξη.

Στοχεύουµε σε ένα πιο αποτελεσµατικό σύστηµα εξέτασης αιτήσεων πολιτικού ασύλου, ταχείς επιστροφές των µη δικαιούχων αλλά και στην οµαλή ένταξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κυπριακή κοινωνία και στην αξιοποίησή τους στην αγορά εργασίας όπου υπάρχουν ανάγκες.