Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας του ανεξάρτητου υποψηφίου Νίκου Χριστοδουλίδη. Μέσα από τον διάλογο με την κοινωνία καταλήξαμε σε πέντε βασικές προτεραιότητες για τον πυλώνα Άνθρωπος.

Οι προτεραιότητες αυτές αφορούν στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ανθρωποκεντρική εκπαίδευση και την προαγωγή του πολιτισμού και του αθλητισμού, την κοινωνική πολιτική, την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την ένταξη, τη νεολαία καθώς επίσης το μεταναστευτικό.

Οι προτάσεις του ανεξάρτητου υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη θα παρουσιαστούν σε θεματικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο.

arrow-up

Πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλες και όλους

arrow-up

Ανθρωποκεντρική Εκπαίδευση και Προαγωγή Πολιτισµού για τους Πολίτες του Αύριο

arrow-up

Κοινωνική πολιτική, Ισότητα, Διαφορετικότητα, Ένταξη

arrow-up

Επενδύοντας στο Μέλλον

arrow-up

Μετανάστευση – Αποτελεσματική αντιμετώπιση

arrow-up

Ισότητα Γυναικών και Ανδρών