Πληροφορίες Διαδικασίας Εκλογών

Έναρξη Διαδικασίας: 07:00

Διάλειμμα: 12:00 – 13:00

Τέλος Διαδικασίας: 18:00

Μάθε που ψηφίζεις

Ο εκλογέας, για να γίνει δεκτός στο εκλογικό κέντρο και να δοθεί σ’ αυτόν ψηφοδέλτιο για να ψηφίσει, θα πρέπει:

(α) Να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του οικείου εκλογικού κέντρου. 

(β) Να παρουσιάσει το εκλογικό βιβλιάριο ή το δελτίο ταυτότητάς του. Χωρίς εκλογικό βιβλιάριο ή δελτίο ταυτότητας, κανένας δεν μπορεί να ψηφίσει, ανεξάρτητα αν το όνομά του είναι καταχωρημένο στον εκλογικό κατάλογο.

(γ) Να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει ψηφίσει προηγουμένως για την ίδια εκλογή.

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Με την λήψη του ψηφοδελτίου, ο εκλογέας εισέρχεται στο θάλαμο ψηφοφορίας και σημειώνει μυστικά, με πέννα χρώματος μπλε ή μαύρου, το καθορισμένο σημείο, δηλ. «Χ» ή «+» ή «√», μέσα στη στήλη που βρίσκεται κάτω από τη φωτογραφία του υποψηφίου της προτίμησης του.

Παραδείγματα Εγκύρων Ψηφοδελτίων