Πολιτικές προτάσεις με ουσία και περιεχόμενο

του Γιάννη Παναγιώτου

Στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών οι υποψήφιοι για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας καταθέτουν τις θέσεις στη βάση των οποίων διεκδικούν την υποστήριξη των Κυπρίων πολιτών. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ως ανεξάρτητος υποψήφιος Πρόεδρος, έχει διαμορφώσει ένα σύγχρονο πρόγραμμα διακυβέρνησης μέσα από τον διάλογο με την κοινωνία και μετά από επεξεργασία ειδικών και τεχνοκρατών, που αποτελείται από τεκμηριωμένες προτάσεις για τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την χώρα. Ειδικότερα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το Κυπριακό πρόβλημα, για το μεταναστευτικό ζήτημα και για το υψηλό κόστος ζωής που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Για την ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης προτείνει την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιμακούμενης τουρκικής επιθετικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμπερίληψη του Κυπριακού στο καλάθι των ευρωτουρκικών σχέσεων σε συνάρτηση με θέματα που είναι σημαντικά για την Τουρκία όπως η αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, η φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων εισόδου, η αεροπορική συμφωνία, τα «παγωμένα» κεφάλαια της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας και άλλα, μπορούν να δημιουργήσουν μια διαφορετική κατάσταση πραγμάτων που να είναι αμοιβαία επωφελής για όλους τους εμπλεκόμενους, και ιδιαίτερα για τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Και προς αυτή την κατεύθυνση ο Νίκος Χριστοδουλίδης εισηγείται την ενεργό συμμετοχή μιας πολιτικής προσωπικότητας διορισμένης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.  

Για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος ο Νίκος Χριστοδουλίδης προτείνει την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων ασύλου που οδηγεί στην απόρριψη του μεγαλύτερου αριθμού των αιτήσεων, μέσα από την στοχευμένη ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών, έτσι ώστε η καθυστερημένη εξέταση να μην καθιστά την Κύπρο ελκυστικό προορισμό. Συγκεκριμένα, προτείνεται η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών εξέτασης, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η αύξηση του προσωπικού και η ενίσχυση της αστυνόμευσης για τον εντοπισμό όσων βρίσκονται στην Κύπρο παράνομα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η καλύτερη φύλαξη των σημείων διέλευσης προς τις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία και η αναβάθμιση των δυνατοτήτων επιστροφής των αιτητών στις χώρες προέλευσής. Και προς αυτή την κατεύθυνση ο Νίκος Χριστοδουλίδης εισηγείται την δημιουργία Υφυπουργείου Μετανάστευσης για τον συντονισμό και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων δράσεων. 

Για την πρακτική αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Χριστοδουλίδης προτείνει την εμπροσθοβαρή επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, μέσα από την σημαντική επένδυση δημόσιων οικονομικών πόρων και την παροχή κινήτρων που θα οδηγήσουν σε σημαντική απόδοση και σε άμεσο οικονομικό όφελος για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, προτείνεται η απλοποίηση των διαδικασιών, η διεύρυνση των δικαιούχων και η κλιμακωτή αύξηση των χορηγιών για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, για την αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών, για την θερμομόνωση των υποστατικών, και για την αντικατάσταση των συμβατικών οχημάτων με υβριδικά και ηλεκτροκίνητα οχήματα. Μέσα από αυτές τις συνδυασμένες ενέργειες θα προκύψει σημαντική μείωση του κόστους ζωής των πολιτών, αφού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούν να εξοικονομούν χρήματα μέσα από την μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και μέσα από την μειωμένη κατανάλωση καυσίμων. Και προς αυτή την κατεύθυνση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εισηγείται την δημιουργία Υφυπουργείου Περιβάλλοντος για την περαιτέρω επιτάχυνση της πορείας προς την πράσινη μετάβαση προς όφελος των πολιτών.  

Το πολιτικό πρόγραμμα της διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη περιλαμβάνει πολιτικές προτάσεις που αφορούν τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα και που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών της χώρας μας. Αυτές οι προτάσεις είναι ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες, λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα, είναι ισορροπημένες και ρεαλιστικές. Πέρα από τις προτάσεις που αφορούν την επίλυση του Κυπριακού με την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αντιμετώπιση της ακρίβειας με την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, και την διαχείριση του μεταναστευτικού με την βελτιστοποίηση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει προτάσεις που αφορούν: Την παιδεία και την υγεία, την οικονομία και την ανάπτυξη, την φορολογική μεταρρύθμιση και το συνταξιοδοτικό σύστημα, την δημόσια υπηρεσία και την επιχειρηματικότητα, την πόλη και την ύπαιθρο, την νεολαία και την τρίτη ηλικία, και όλα όσα απασχολούν πραγματικά την κοινωνία και τους πολίτες. Αυτές τις πολιτικές προτάσεις θα κρίνουν και θα αξιολογήσουν οι πολίτες ενόψει των Προεδρικών Εκλογών, ώστε να αποφασίσουν εάν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και αν μπορούν να οδηγήσουν την χώρα στο μέλλον.