Παρουσίαση θέσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Τις προγραμματικές του θέσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, οι οποίες περιλαμβάνονται σε 4 πολιτικές και 38 προτάσεις, παρουσίασε χθες το βράδυ στη Λεμεσό, σε εκδήλωση υπό τίτλο «Κράτος ως Καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό», ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης στην ομιλία του ανέφερε ότι η μετάβαση σε ένα ψηφιακό κράτος και μια ψηφιακή οικονομία αποτελεί βασική προτεραιότητά για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Ταυτόχρονα σημείωσε ότι η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού εξελίσσει την κοινωνία, αναβαθμίζει και απλοποιεί τις συναλλαγές του πολίτη με το κράτος, δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης, καθώς και ένα πιο παραγωγικό πεδίο εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εργασίας. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιτρέπει τη συμμετοχή των πολιτών στον καθορισμό πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης και ταυτόχρονα λογοδοτεί στους πολίτες μέσω της διαφάνειας. «Οι ψηφιακές δυνατότητες επιτρέπουν την ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων με την επίσπευση διαδικασιών, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο με όφελος για την οικονομία και μπορεί να συμβάλλει καθολικά στην αντιμετώπιση της διαφθοράς».

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναγνώρισε το σημαντικό έργο που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα από το αρμόδιο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και συνεχάρη τον Υφυπουργό Κυριάκο Κόκκινο για το έργο αυτό.

Ανάμεσα στις 38 προτάσεις του προγράμματός του στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Χριστοδουλίδης περιλαμβάνονται: 

  • Η ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας και ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους τους πολίτες μέσω προγραμμάτων για την παιδεία, τη δια βίου μάθηση και εξειδικευμένων προγραμμάτων για επιχειρήσεις,
  • Η ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας με την αξιοποίηση και στήριξη των ερευνητικών κέντρων και η διασύνδεση με τις πολιτικές προσέλκυσης εταιρειών τεχνολογίας και επιχειρηματικών κεφαλαίων,
  • Η ολοκλήρωση και υλοποίηση του εθνικού πλαισίου διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και ηλεκτρονικών υπογραφών,
  • Η προαγωγή της αρχής της διαλειτουργικότητας στοχεύοντας στη διασύνδεση των οργανισμών δημόσιας διοίκησης μέσω της ανταλλαγής δεδομένων και του διαμοιρασμού πληροφορίας και γνώσης,
  • Η προώθηση πρωτοβουλιών για τη δημιουργία έξυπνων πόλεων και χωριών που να συνάδουν με τον στόχο της πράσινης μετάβασης, 
  • Η δημιουργία ενός πλήρους ψηφιακού κράτους που θα προσφέρει ποιοτικές ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες,
  • Η διαμόρφωση πολιτοκεντρικού σχεδιασμού ψηφιακών υπηρεσιών που να οδηγεί το κράτος στην εποχή της ψηφιακής πλατφόρμας,
  • Η ενίσχυση της διαφάνειας και τον εμπλουτισμό της πληροφόρησης στο πλαίσιο του ψηφιακού κράτους και κατ’ επέκταση και σε συνάρτηση με τον φορολογικό μετασχηματισμό, στόχευση στη συρρίκνωση της παραοικονομίας και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυφής.

Μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε όλες τις προτάσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό εδώ.