Παρουσίαση προγραμματικών θέσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας θα παρουσιάσει τις προγραμματικές του θέσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, στο