Οι πολιτικές προτεραιότητες της διακυβέρνησής μας

Το πολιτικό πρόγραμμα που διαμορφώσαμε μαζί με την κοινωνία, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της χώρας και των προβλημάτων της καθημερινότητας. Οι προτεραιότητες της διακυβέρνησής μας είναι ευθυγραμμισμένες με τις προτεραιότητες της κοινωνίας και επικεντρώνονται στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του κυπριακού, στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην πράσινη μετάβαση, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, στην βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών από την δημόσια υπηρεσία, καθώς επίσης και στην υποστήριξη της νέας γενιάς που αποτελεί το μέλλον της χώρας. Οι προτάσεις μας για το κυπριακό, για την ακρίβεια, για το μεταναστευτικό, για την δημόσια υπηρεσία και για την νέα γενιά είναι συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες, αναλυτικές και τεκμηριωμένες, είναι δημοσιοποιημένες και παρουσιάζονται αναλυτικά στο πρόγραμμα διακυβέρνησής που αποτελεί την συμφωνία μας με την κοινωνία. 

Για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του κυπριακού, θα αναλάβουμε μια μεγάλη διπλωματική προσπάθεια για την διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με την τουρκική επιθετικότητα και ειδικότερα με την επίλυση του Κυπριακού, μέσα από την λήψη πολιτικής απόφασης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον διορισμό μιας ισχυρής πολιτικής προσωπικότητας με συγκεκριμένους όρους εντολής προς αυτή την κατεύθυνση.

Για την ανάπτυξη της οικονομίας και την πράσινη μετάβαση θα εφαρμόσουμε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική σε συνδυασμό με μια στοχευμένα κοινωνικά μέτρα για την επίτευξη μιας ισορροπίας δικαιοσύνης, ενώ επεξεργαστήκαμε σχέδιο αντισταθμιστικών μέτρων για την φορολογική ανακούφιση των πολιτών και για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ενόψει της επικείμενης πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης που συνεπάγεται προαπαιτούμενες υποχρεώσεις. 

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής θα επιταχύνουμε εμπροσθοβαρώς την πράσινη μετάβαση με την στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ώστε ο κάθε πολίτης να πληρώνει λιγότερα για τον ηλεκτρισμό και τα καύσιμα, με την αύξηση των δικαιούχων και την αύξηση της επιδότησης για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, για αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών, για την θερμομόνωση υποστατικών και για την αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με υβριδικά και ηλεκτροκίνητα οχήματα.  

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, θα ενισχύσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες για ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων ασύλου ώστε να αντιμετωπιστεί η καταχρηστική εκμετάλλευση του δικαιώματος αίτησης για διεθνή προστασία αφού μόνο το 5% των αιτητών τελικά λαμβάνει το καθεστώς, ώστε εντός δώδεκα μηνών να ολοκληρωθεί η εξέταση των τριάντα χιλιάδων αιτήσεων που εκκρεμούν, μέσα από την δημιουργία Υφυπουργείου Μετανάστευσης.

Για την βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών από την δημόσια υπηρεσία, θα διευρύνουμε τον θεσμό των αποκεντρωμένων κέντρων εξυπηρέτησης του πολίτη, με την δημιουργία περισσότερων κέντρων, με την αύξηση των ωρών και των ημερών λειτουργίας, με την αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την παροχή της δυνατότητας για ψηφιακή και τηλεφωνική εξυπηρέτηση και με την δημιουργία κινητών μονάδων ΚΕΠ για την ύπαιθρο, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται πιο άμεσα, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από το κράτος. 

Για την υποστήριξη της νέας γενιάς που αποτελεί το μέλλον της χώρας μας, θα δημιουργήσουμε συμβουλευτική ομάδα από νέους στην Προεδρία της Δημοκρατίας, θα διασυνδέσουμε την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, θα στηρίξουμε την νεανική επιχειρηματικότητα με την επιδότηση του αρχικού επιχειρηματικού κεφαλαίου, θα υλοποιήσουμε ουσιαστικά την δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης των νέων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και θα ενισχύσουμε τις προοπτικές της στέγασης των νέων μέσα από τον ενιαίο φορέα στέγασης.

Το πολιτικό πρόγραμμα της διακυβέρνησής μας διαμορφώθηκε μαζί με την κοινωνία, αφού συζητήσαμε με πολίτες, με οργανωμένα σύνολα και με πολιτικά κόμματα, μετά από επεξεργασία από τεχνοκράτες και ειδικούς. Οι πολιτικές προτεραιότητες της διακυβέρνησης μας αντανακλούν τις έγνοιες και τις ανησυχίες της κοινωνίας για το κυπριακό, για την οικονομία, για την ακρίβεια, για το μεταναστευτικό, για την δημόσια υπηρεσία και για το μέλλον της νέας γενιάς. Εφόσον οι πολίτες μας δώσουν την λαϊκή εντολή, θα δρομολογήσουμε την εφαρμογή των λύσεων που προτείνουμε, μέσα από την ομαλή συνεργασία της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, καθώς και με την θεσμική συνεννόηση μεταξύ όλων των κρατικών αξιωματούχων. Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκρότηση κυβέρνησης ευρύτερης αποδοχής που να αντανακλά την εθνική ενότητα, είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση στις προσδοκίες της κοινωνίας και στις ανάγκες των πολιτών, για την συλλογική διαχείριση του μέλλοντος των επόμενων γενιών και για την υλοποίηση των θετικών προοπτικών που αναλογούν στην χώρα μας.

Νίκος Χριστοδουλίδης, Ανεξάρτητος Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας