Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην Κεντρική Μακεδονία

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε την Κεντρική Μακεδονία, όπου συμμετείχε ως ομιλητής σε εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 48 ετών από το πραξικόπημα και την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που διοργάνωσαν τοπικές αρχές και σύλλογοι σε συνεργασία με κυπριακές οργανώσεις της Βόρειας Ελλάδας.