Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στη θεραπευτική κοινότητα Αγία Σκέπη

Ο Ανεξάρτητος Υποψήφιος για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας εγκαινίασε το πρόγραμμα των επίσημων επαφών του με επίσκεψη στη θεραπευτική κοινότητα Αγία Σκέπη.