Συνέντευξη σε φοιτητές του ΤΕΠΑΚ στο Cut Radio

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν σήμερα φιλοξενούμενος στο ραδιόφωνο του ΤΕΠΑΚ, Cut Radio και απάντησε στις ερωτήσεις φοιτητών του Πανεπιστημίου, καθώς και του δημοσιογράφου Γιώργου Μιχαήλ.

Ο κ. Χριστοδουλίδης δέχθηκε ερωτήσεις μεταξύ άλλων για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, το στεγαστικό, την ακρίβεια, το μεταναστευτικό, το Κυπριακό, την οικονομία και την αγορά εργασίας.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός φοιτητριών και φοιτητών ενδιαφέρονται για τα κοινά, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε προτάσεις του προγράμματος διακυβέρνησής του για την Εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην εφαρμογή του θεσμού του επαγγελματικού προσανατολισμού από την Στ’ Δημοτικού με στόχο τη σωστή και στοχευμένη επιλογή κατεύθυνσης των μαθητών στη βάση των ικανοτήτων τους, στην εφαρμογή του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου στο πρότυπο του Αθλητικού και Μουσικού Γυμνασίου, στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την οικονομία μέσω της εμπλοκής όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων του αύριο.

Λευκωσία,
22 Νοεμβρίου 2022