Με όραμα για μια δικαιότερη κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις

Της Άντρης Τάσου,

Βασικό θεμέλιο της δημοκρατίας αποτελεί το κράτος δικαίου, όπου διασφαλίζεται ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών για όλους τους πολίτες, όπου άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν των ίδιων ευκαιριών και συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη αποφάσεων. Η ισότητα δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά ωφελεί και επηρεάζει όλα τα μέλη της κοινωνίας. Η περιθωριοποίηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των γυναικών υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς, γι’ αυτό και οι προσπάθειες προς επίτευξη της ισότητας αποτελούν σήμερα δημοκρατική επιταγή. 

Η Κύπρος, σύμφωνα με τους Δείκτες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, κατατάσσεται 22η ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε, ως κράτος, να στοχεύουμε σε ισχυρή οικονομία, χωρίς να στοχεύουμε ταυτόχρονα στην ισότητα. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, η βελτίωση της ισότητας των φύλων, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ από 6% μέχρι 9,6%. Δεν μπορούμε να επιθυμούμε μια ευημερούσα κοινωνία, ούτε και να επιζητούμε ειρήνη και ασφάλεια, αν δεν εργαζόμαστε προς την ενδυνάμωση των γυναικών.

Οι πολιτικοί αξιωματούχοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων που συμβάλλουν στη διαιώνιση των ανισοτήτων. Οι πολιτικοί, δεν ακολουθούν παθητικά την κοινωνία, αλλά συντελούν ενεργητικά, με τις στάσεις και αποφάσεις τους, στη διαμόρφωση της κουλτούρας και των αξιών της. Είναι αυτή την ευθύνη που αναλαμβάνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, με στόχο τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες. Είναι, άλλωστε, με δική του πρωτοβουλία που διορίστηκε εμπειρογνώμονας στα θέματα φύλου στο Υπουργείο Εξωτερικών, με θετικά αποτελέσματα, από τους πρώτους μόλις μήνες δράσης του.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ο μόνος υποψήφιος, ο οποίος έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την ισότητα, θέτοντας την καλλιέργεια κουλτούρας, μέσα από τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, ως πρώτιστο στόχο. Ίσως να είναι και η πρώτη φορά που το θέμα αντιμετωπίζεται οριζόντια και ως ξεχωριστή πολιτική προτεραιότητα.

Πέραν από την ισότιμη εκπροσώπηση στην εκτελεστική εξουσία, μέτρο προσωρινής φύσεως μέχρις ότου αυτό να θεωρείται η κανονικότητα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης προτείνει, την αναβάθμιση του θεσμού του Επιτρόπου Ισότητας, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα Υπουργεία και τις πολιτικές τους και την υιοθέτηση του έμφυλου προϋπολογισμού.

Παράλληλα, προτείνονται μέτρα, προς εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, το βάρος εξισορρόπησης των οποίων βαραίνει δυσανάλογα τις γυναίκες:

  • Αύξηση άδειας μητρότητας από 18 σε 22 εβδομάδες και της πληρωμένης άδειας πατρότητας σε 8 εβδομάδες
  • Επιδότηση και επέκταση ωραρίων λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών
  • Προώθηση κινήτρων σε ιδιωτικές εταιρείες για δημιουργία σταθμών φύλαξης παιδιών για εργαζομένους γονείς
  • Σταδιακή υλοποίηση της επέκτασης του θεσμού των ολοήμερων σχολείων

 

Επιπρόσθετα, στην παιδεία, προτείνεται η επέκταση του θεσμού των σχολείων STEAM, ο εμπλουτισμός του περιεχομένου των προγραμμάτων με δράσεις που προάγουν την ενσυναίσθηση και την ισότητα των φύλων, αλλά και ο καταρτισμός των συμβούλων επαγγελματικής κατεύθυνσης σε θέματα που αφορούν την αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων.

Απαιτείται, λοιπόν, από την επόμενη ηγεσία, πέραν από την αναγνώριση του προβλήματος, όραμα και πολιτική βούληση για προώθηση πολιτικών και μέτρων. Δύο είναι τα βασικότερα στοιχεία που απαιτείται να έχει ο επόμενος Πρόεδρος, για την επανεκκίνηση που χρειάζεται ο τόπος μας: Όραμα και Στρατηγική. Και ο Νίκος Χριστοδουλίδης διαθέτει και τα δύο:

Όραμα για μια δημοκρατία συμπεριληπτική και αντιπροσωπευτική, για ένα κράτος που αντιμετωπίζει τους πολίτες του ισότιμα, για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Συγκεκριμένη Στρατηγική προς υλοποίησή του Οράματος αυτού, μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις για όλους τους τομείς διακυβέρνησης.

 

* Η Άντρη Τάσου είναι Νομικός με μεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες, Εθελόντρια Επιτελείου Νίκου Χριστοδουλίδη