Κύκλο επαφών ξεκινά ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Σε συνέχεια του εν εξελίξει διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκινά κύκλο επαφών με κοινωνικούς εταίρους και φορείς, θεσμικούς αξιωματούχους, προσωπικότητες και πολιτικές δυνάμεις.

Σκοπός, της συμμετοχικής αυτής προσπάθειας είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών των πολιτικών του θέσεων, των πυλώνων και των προτεραιοτήτων του υπό εκπόνηση προγράμματός του κ. Χριστοδουλίδη, τα οποία αποτελούν απόρροια του μέχρι στιγμής διαλόγου του με την κοινωνία των πολιτών, όπως επίσης και να δοθεί η ευκαιρία να παρουσιαστούν συγκεκριμένες προτάσεις υλοποίησης των θέσεων ανά τομέα πολιτικής.

Σημειώνεται ότι η εκπόνηση του αναλυτικού προγράμματος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας από τις ειδικές ομάδες που συστάθηκαν και απαρτίζονται από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, τεχνοκράτες, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες και επιστήμονες.

Λευκωσία,
31 Μαΐου 2022