Γραπτή Δήλωση Νίκου Χριστοδουλίδη για Δικαστική Μεταρρύθμιση

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη Δικαστική Μεταρρύθμιση.

Ακολουθεί η γραπτή δήλωση του ανεξάρτητου υποψηφίου Νίκου Χριστοδουλίδη για τη Δικαστική Μεταρρύθμιση:

«Χαιρετίζουμε την υπερψήφιση της μεταρρύθμισης του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Συνιστά σημαντικότατη παρέμβαση επί του νομικού μας συστήματος και πρόκειται για δομική αλλαγή που επηρεάζει το κράτος δικαίου, την ανταγωνιστικότητα και την οικονομία.

Θα πρέπει πλέον όλοι να συμβάλουμε έτσι ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υλοποιηθεί ομαλά η μεταρρύθμιση, με την έμφαση να πρέπει πλέον να στρέφεται και στην πρωτόδικη δικαιοδοσία, εκεί που ο πολίτης έρχεται σε πρώτη επαφή με τα δικαστήρια για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.

Στόχος είναι η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική δικαιοσύνη.»

Λευκωσία,
07 Ιουλίου 2022