Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τις προοπτικές και τα προβλήματα των Πανεπιστημίων στην Κύπρο συζήτησε ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Τις τεράστιες προοπτικές που έχει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο σε σχέση και με την οικονομία της χώρας αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει συζήτησε ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί διεξοδικά και να ανταλλάξει απόψεις με τις πρυτανικές και διοικητικές αρχές του Πανεπιστημίου για όλα τα θέματα που αφορούν την προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου διεθνώς, καθώς και τους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ή αιτημάτων που έχουν.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν ότι θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, να επανεξεταστούν τα κίνητρα επενδύσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης την αύξηση της κρατικής ενίσχυσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Συμφώνησαν επίσης, στην ανάγκη δημιουργίας Εθνικού Φορέα προώθησης των κυπριακών  πανεπιστημίων στο εξωτερικό, τη χαρτογράφηση των προσφερόμενων προγραμμάτων από τα Κυπριακά πανεπιστήμια, ώστε να υπάρχει ορθολογική κατανομή και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των πανεπιστημίων.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ξεναγήθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της ιατρικής και οδοντιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου και εντυπωσιάστηκε από τις τελευταίου τύπου τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται.

Λευκωσία,
9 Ιανουαρίου 2023