Επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της ΑΗΚ

Νίκος Χριστοδουλίδης: Εθνική στρατηγική για την ενέργεια με πρωταγωνιστικό ρόλο της ΑΗΚ για επίτευξη του στόχου της πράσινης μετάβασης

Η εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για την ενέργεια με πρωταγωνιστικό ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου είναι αναγκαιότητα και θα είναι προτεραιότητα του εάν εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόνισε ο ανεξάρτητος υποψήφιος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την επίσκεψη του στα κεντρικά γραφεία της ΑΗΚ και στις συναντήσεις που είχε τόσο με συντεχνίες των εργαζομένων όσο και με το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αφού άκουσε τις θέσεις και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του Διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ και στη συνέχεια αντάλλαξε σε βάθος απόψεις για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν της Αρχή, διαβεβαίωσε ότι:

  1. Πρέπει να υπάρξει Εθνική στρατηγική για την ενέργεια με σημαντικό ρόλο της ΑΗΚ.
  2. Η πράσινη μετάβαση της χώρας είναι ένας μεγάλος εθνικός στόχος για τον οποίο θα εργαστεί η κυβέρνηση του εάν εκλεγεί με τον ρόλο της ΑΗΚ να είναι πρωταγωνιστικός, τόσο στο παρόν όσο και στον μέλλον.
  3. Για να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο στην πράσινη μετάβαση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ΑΗΚ θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό μέσα σε ένα εύλογο βάθος χρόνου με όσες θέσεις εργασίας είναι απαραίτητες.
  4. Η ΑΗΚ θα πρέπει να παραμείνει στο κράτος και οι δυνατότητες των υποδομών και του προσωπικού της να αξιοποιούνται για το δημόσιο συμφέρον.
  5. Είναι σημαντικό να γίνει μεγάλη επένδυση για αναβάθμιση του δικτύου και παράλληλη παραγωγή ενέργειας μέσα από ένα λειτουργικό μείγμα συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ώστε να είναι εξελικτικά βιώσιμος ο στόχος της πράσινης μετάβασης.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό κατέληξε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας τόσο προς τα μέλη των συντεχνιών της ΑΗΚ όσο και στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, πως θέτει ως προτεραιότητα της κυβέρνησης του εάν ο λαός τον τιμήσει με την ψήφο του, την διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ενέργεια.

Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2023