Επέτειος από το Ψήφισμα 1325 του ΟΗΕ «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια»

Σήμερα είναι η 22η επέτειος από το ψήφισμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών 1325 «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια». Το ψήφισμα, αναγνωρίζει τον διαφορετικό και τον δυσανάλογο αντίκτυπο των εμπόλεμων συγκρούσεων στις γυναίκες και τα κορίτσια. Όμως ο ρόλος τους στην επίτευξη της ειρήνης παραμένει υποβαθμισμένος.

Είναι για αυτό το λόγο που το πρόγραμμα του ανεξάρτητου υποψήφιου για την Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη αναγνωρίζει πως οι γυναίκες συνεισφέρουν με πολλαπλούς τρόπους στην επίτευξη της ειρήνης αλλά και στο γεγονός πως η ισότιμη παρουσία των ανδρών και των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων είναι απαραίτητη. Με αυτό το τρόπο αλλά και μέσα από την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στις διαπραγματευτικές διαδικασίες για τη λύση του Κυπριακού προβλήματος οι διαφορετικές εμπειρίες των ανδρών και των γυναικών μεταφράζονται σε πολιτικές με ισότιμο, θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση οι προτάσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων

  1. την ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις τεχνικές επιτροπές για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και
  2. την αναβάθμιση του ρόλου της τεχνικής επιτροπής για την ισότητα των φύλων η οποία θα αξιολογεί οριζόντια πως οι οποιεσδήποτε αποφάσεις που λαμβάνονται θα έχουν ισότιμο αντίκτυπο στις γυναίκες και τους άντρες.