Εισηγήσεις

Ομάδες ειδικών, επιστημόνων, τεχνοκρατών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών επεξεργάζονται το πρόγραμμά μας και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του σε κάθε τομέα πολιτικής. Συνεχίζουμε παράλληλα τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Μπορείτε να μας στείλετε και εσείς τις εισηγήσεις και τις προτάσεις σας.