Έχετε πρόθεση να δημοσιοποιήσετε κατάλογο δωρεών προς ενίσχυση της υποψηφιότητας σας με σκοπό τη διαφάνεια; Θα υπάρχει κάποιο θέμα με τα προσωπικά δεδομένα ;

Υιοθετήσαμε την πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα πρακτική της συλλογικής χρηματοδότησης (crowdfunding), η οποία εγγυάται την ανεξαρτησία της υποψηφιότητάς μας και αποκλείει οποιαδήποτε εξάρτηση από οικονομικά συμφέροντα. Η πρακτική αυτή συνάδει πλήρως με το πνεύμα του νόμου και έχει λάβει έγκριση από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Πρόθεσή μου είναι, πάντα σεβόμενος τα προσωπικά δεδομένα να δημοσιοποιηθούν όλες οι χρηματοδοτήσεις που έχουμε λάβει ενισχύοντας το αίσθημα διαφάνειας.