Δημοσιοποίηση προτάσεων για Στεγαστική Πολιτική

18 συγκεκριμένες προτάσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για την Στεγαστική Πολιτική

Η επαρκής στέγαση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, όπως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει χαρακτηρίσει.  Τα τελευταία χρόνια, το στεγαστικό πρόβλημα αποτελεί μια από τις μεγάλες προκλήσεις που ως κράτος έχουμε να αντιμετωπίσουμε.  Το ιδιαίτερα υψηλό κόστος ανέγερσης κατοικίας αλλά και η δυσκολία στην εξασφάλιση χρηματοδότησης, έχουν εκτοπίσει τις χαμηλά αλλά και τις μέτρια αμειβόμενες ομάδες συμπατριωτών μας από την στεγαστική αγορά.

Η πρόσβαση σε επαρκή στέγαση, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους και στις νέες μας θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα της πολιτείας μέσα από τον επαναπροσδιορισμό της Στεγαστικής πολιτικής του κράτους, μιας ολιστικής και ρεαλιστικής προσέγγισης που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κυπριακής κοινωνίας, τις προκλήσεις της εποχής μας αλλά και να θέτει τα θεμέλια για το μέλλον.

Οι προτάσεις κωδικοποιούνται σε 8 συγκεκριμένες πολιτικές: 1. Εκσυγχρονισμός θεσμών και προγραμμάτων, 2. Συνεργασία Πολιτείας και Ιδιωτικού Τομέα, 3. Ενεργοποίηση Ιδιωτικού Τομέα – Αύξηση Κτιριακού Αποθέματος 4.Παροχή στοχευμένων κινήτρων και ενεργοποίηση Ιδιωτικού τομέα, 5.Στοχευμένες χορηγίες – πρόσβαση σε χρηματοδότηση , 6.Σύγχρονος Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός, 7. Προσφυγικά Στεγαστικά Σχέδια και 8. Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των κριτηρίων διάθεσης τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Μεταξύ άλλων στις προτάσεις περιλαμβάνονται:

  • Η σύσταση Εθνικού Φορέα Στέγασης που αρμοδιότητά του θα είναι η εφαρμογή και διαχείριση της Στεγαστικής Πολιτικής του Κράτους. Ο Ενιαίος Φορέας Στέγασης μπορεί να αποτελέσει μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης.
  • Η αξιοποίηση μεγάλων κρατικών τεμαχίων γης μέσω της συνεργασίας κράτους και ιδιωτικού τομέα για παροχή κατοικιών και Φοιτητικών Εστιών με προσιτό ενοίκιο αλλά και παροχής επαγγελματικής στέγης σε νέους επαγγελματίες.
  • Η ενίσχυση και βελτίωση υφιστάμενων Πολεοδομικών κινήτρων για παροχή προσιτής κατοικίας, ιδιαίτερα σε επιλεγμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο στεγαστικό πρόβλημα.
  • Η προσαρμογή επιτυχημένων παραδειγμάτων άλλων χωρών στην Κύπρο (Build to Rent) και παροχή πολεοδομικών και φορολογικών κινήτρων για μεγάλες αναπτύξεις οικιστικών μονάδων που θα διατεθούν προς ενοικίαση για συγκεκριμένη καθορισμένη χρονική περίοδο.
  • Φορολογικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες ακινήτων που θα ανανεώσουν τη μισθωτική σύμβαση στον ίδιο εκμισθωτή χωρίς αύξηση του ενοικίου.
  • Εξέταση της δυνατότητας μέρος των στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία ή μέρος ενοικίου που πληρώνεται για πρώτη κατοικία, να εκπίπτουν του φορολογικού εισοδήματος.
  • Σχέδια για πρόσβαση σε χρηματοδότηση για απόκτηση πρώτης κατοικίας, όπως η καταβολή από το Κράτος της προκαταβολής που απαιτείται από τις τράπεζες για δανεισμό.
  • Εκσυγχρονισμός Σχεδίων Ανάπτυξης και συχνή τεχνοκρατική αξιολόγησή τους ώστε έγκαιρα και αποδοτικά να αντιμετωπίζονται οι μελλοντικές προκλήσεις και ανάγκες.

 Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για την Στεγαστική Πολιτική, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο: https://www.christodoulides2023.com/pylones/programmatikes-theseis/stegastiki-politiki

Λευκωσία

19 Δεκεμβρίου 2022