Δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Δήλωση Ανδρέα Γιόρτσιου, εκ μέρους του επιτελείου του ανεξάρτητου υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία δίνει την ευκαιρία να εστιάσουμε στα δικαιώματα αλλά και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Είναι μία ημέρα ευαισθητοποίησης και ταυτόχρονα ενημέρωσης για το πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία.

 Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής, στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του ανεξάρτητου υποψηφίου για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μία σειρά στοχευμένων προτάσεων για την επίτευξη όσων προαναφέρθηκαν. 

  • Η επιδότηση ή δημιουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες  με διευρυμένα ωράρια και η επιδότηση ή δημιουργία Δομών για Φροντίδα και Διαμονή Ενηλίκων Ατόμων με  Αναπηρία συμπεριλαμβανομένων κατοικιών ανεξάρτητης διαβίωσης.
  • Ο εξορθολογισμός της επιδοματικής πολιτικής στη βάση εξατομικευμένων αναγκών.
  • Η βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
  • Η προώθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με αναπηρία.
  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας νομοθεσίας ενιαίας εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές.
  • Η προώθηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης  των μαθητών για την αναπηρία.
  • Η δημιουργία του πρώτου Παραολυμπιακού Κέντρου στην Κύπρο με κλειστούς και υπαίθριους χώρους άθλησης, αναψυχής και κοινωνικοποίησης.