Δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού

Δήλωση Μαρίνας Χατζημανώλη εκ μέρους του επιτελείου του ανεξάρτητου υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Η Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού εορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου για να τιμήσει τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού, που προωθεί και προασπίζει τα δικαιώματα των παιδιών.

Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του ανεξάρτητου υποψηφίου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη περιλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις τόσο με οριζόντιες πολιτικές όσο και με στοχευμένες δράσεις ώστε κάθε παιδί να απολαμβάνει τα δικαιώματά του, χωρίς διακρίσεις. 

Κάτι που ως γονέας αντιλαμβάνομαι πλήρως έχοντας την ευθύνη ανατροφής και εκπαίδευσης των δικών μου παιδιών ώστε με κριτική σκέψη και δεξιότητες να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους και ως ενήλικες να είναι ενεργοί πολίτες στο κοινωνικό σύνολο.  

Μεταξύ άλλων προτάσεων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

  • Φροντίζουμε για την συνεχή επιμόρφωση των παιδιών για τα δικαιώματα τους και τον τρόπο άσκησής τους μέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής.
  • Εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων με δράσεις που προάγουν την ενσυναίσθηση, την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού, την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, την ισότητα των φύλων και το σεβασμό στη  διαφορετικότητα και ποικιλομορφία ώστε τα σχολεία να ανταποκρίνονται στην πολυπολιτισμική και πολυμορφική διάσταση της κοινωνίας.
  • Εντάσσουμε τη συνεχή εκπαίδευση για ενδυνάμωση των παιδιών έναντι κινδύνων για κακοποίηση και εκμετάλλευση τους περιλαμβανομένου και στο διαδίκτυο 
  • Ενισχύουμε και διευρύνουμε το «Σπίτι του Παιδιού», ώστε να περιλάβει όλες τις μορφές κακοποίησης και το επεκτείνουμε σε κάθε επαρχία.