Δήλωση για την επίλυση σημαντικών εργασιακών ζητημάτων

«Επίλυση εργασιακών ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα δεκάδες χιλιάδες πολίτες» 

Μετά από την ολοκλήρωση σειράς επαφών του ανεξάρτητου υποψήφιου για την Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με εκπροσώπους εργαζομένων, ο Γιάννης Παναγιώτου προέβη σήμερα στην εξής δήλωση εκ μέρους του υποψηφίου:

«Εφόσον ο Νίκος Χριστοδουλίδης λάβει την λαϊκή εντολή, είναι πανέτοιμος για την εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδιασμού σχετικά με την επίλυση σημαντικών εργασιακών ζητημάτων που επηρεάζουν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας: για τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου, για τους εργαζόμενους στα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπ. Παιδείας, για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους στην δημόσια διοίκηση και για τους εργαζόμενους με σύστημα βάρδιας και υπερωριακής απασχόλησης, όπως οι νοσηλευτές, οι αστυνομικοί, και οι δεσμοφύλακες, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους.»

Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Δράσης των Πρώτων Έξι Μηνών της Διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη, περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Η οριστική επίλυση του προβλήματος των εργαζομένων αορίστου χρόνου σύμφωνα με την πρόταση της ΠΑΣΥΔΥ εφόσον αυτή κριθεί από την Νομική Υπηρεσία ως συνταγματικά συμβατή, με κατάθεση Νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
  • Η επαναφορά των εργαζομένων στα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπ. Παιδείας στο εργασιακό καθεστώς της μισθωτής εργασίας, σύμφωνα με την έκταση της απασχόλησής τους, από την αρχή του σχολικού έτους 2023-2024.
  • Η έναρξη της σταδιακής αποκατάστασης του επιδόματος βάρδιας και της αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση, από το δεύτερο εξάμηνο του 2023.
  • Η προώθηση ολοκληρωμένης προσέγγισης σχετικά με τους χρόνια χαμηλόμισθους εργαζόμενους που αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων στην δημόσια διοίκηση.

Σημειώνεται ότι το οικονομικό κόστος για τα ανωτέρω έχει υπολογιστεί αναλυτικά και σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα βρίσκεται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους.