Από το πρόγραμμα διακυβέρνησης στο σχέδιο δράσης

Οι μεγάλες προκλήσεις της χώρας και τα σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας επιτάσσουν την ενδελεχή προετοιμασία για την αποτελεσματική άσκηση της διακυβέρνησης μετά από τις επικείμενες Προεδρικές Εκλογές. Μέσα από μια πρωτόγνωρη άσκηση συμμετοχικής δημοκρατίας, διαμορφώσαμε μαζί με τους πολίτες, με τεχνοκράτες και με ειδικούς, ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης με μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους με ορίζοντα την επόμενη πενταετία. Και επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, επεξεργαστήκαμε ήδη ένα αναλυτικό Σχέδιο Δράσης για τους Πρώτους Έξι Μήνες της διακυβέρνησής μας που περιλαμβάνει υλοποιήσιμους βραχυπρόθεσμους στόχους, έτσι ώστε εφόσον οι πολίτες μας δώσουν την λαϊκή εντολή, να είμαστε πανέτοιμοι από την πρώτη μέρα για να κινηθούμε προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους για τα Υπουργεία, τα Υφυπουργεία και την Προεδρία της Δημοκρατίας, εντός πάντα των ορίων των συνταγματικών αρμοδιοτήτων και των διοικητικών εργαλείων που διαθέτει η εκτελεστική εξουσία, αποτελείται από συγκεκριμένες ενέργειες που θα δρομολογηθούν και θα ολοκληρωθούν από τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023.

Το Σχέδιο Δράσης θα υλοποιηθεί μέσα από την ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών, την ενεργοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την κυκλοφορία διοικητικών εγκυκλίων, την έκδοση υπουργικών διαταγμάτων, την λήψη αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και την κατάθεση Νομοσχεδίων στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Μεγάλο μέρος της προεργασίας για την άμεση ενεργοποίηση του Σχεδίου Δράσης έχει ήδη ολοκληρωθεί μέσα από την μελέτη και την ανάλυση των δεδομένων, την επεξεργασία των σχετικών εγγράφων, την προετοιμασία των νομοσχεδίων, την διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και την συζήτηση με την διεθνή κοινότητα.

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει προγραμματισμένες ενέργειες προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως π.χ. για την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση κυπριακού, για την αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου, για την εισαγωγή της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης με φορολογική ουδετερότητα, για την στοχευμένη μείωση της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας και για την ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Περιλαμβάνει ακόμη ενέργειες που καλύπτουν μεταξύ άλλων την προώθηση της οικονομικής διπλωματίας, την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, την αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού, την επίλυση χρόνιων εργασιακών προβλημάτων, την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών από την δημόσια υπηρεσία, την ενίσχυση του ελέγχου και της διαφάνειας, καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Διακυβέρνησης.

Τα αποτελέσματα της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης των Πρώτων Έξι Μηνών της διακυβέρνησής μας θα επηρεάσουν άμεσα τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις: Θα προκηρυχθούν τα προγράμματα του ταμείου ανάκαμψης για την τεχνολογική και την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και θα παρουσιαστούν τα αντισταθμιστικά μέτρα της πράσινης φορολογίας. Θα αυξηθεί το όριο του αφορολόγητου εισοδήματος, θα μειωθεί το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιρειών στον τομέα της ενέργειας και θα αυξηθούν οι κατώτατες συντάξεις. Θα επιταχυνθεί η εξέταση των αιτήσεων ασύλου ώστε η χώρα να πάψει να είναι ελκυστικός μεταναστευτικός προορισμός και θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την δημιουργία του Υφυπουργείου Μετανάστευσης. Θα μειωθεί το κόστος των νοικοκυριών για τα καύσιμα και τον ηλεκτρισμό με την αυξημένη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, την θερμομόνωση των υποστατικών, την αντικατάσταση των ενεργοβόρων συσκευών και των συμβατικών οχημάτων. Θα ρυθμιστεί οριστικά το ζήτημα των εργαζομένων αορίστου χρόνου, θα επανέλθει του εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων στα απογευματινά και στα βραδινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, θα ξεκινήσει η σταδιακή αποκατάσταση του επιδόματος βάρδιας και της αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση. Θα αξιολογηθεί ο θεσμός των εξετάσεων τετραμήνων και εφόσον επιβεβαιωθεί η επικρατούσα αρνητική εκτίμηση θα καταργηθούν. Θα λειτουργήσουν ΤΑΕΠ στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, θα ενισχυθεί η πρόσβαση σε σύγχρονα και καινοτόμα φάρμακα, θα εξορθολογιστεί η περίθαλψη των χρόνιων ασθενών. Θα διευρυνθούν οι ώρες λειτουργίας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και θα λειτουργήσει κινητή μονάδα ΚΕΠ για την ύπαιθρο. Και παράλληλα με αυτά που αναφέρονται ενδεικτικά, θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν πολλά άλλα, για τα οποία θα γίνεται κατά διαστήματα δημόσιος απολογισμός.

Ταυτόχρονα με το Σχέδιο Δράσης που αφορά τους βραχυπρόθεσμους στόχους, θα δρομολογηθεί η υλοποίηση των μεσοπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων στόχων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης για την επόμενη πενταετία και θα συνεχιστούν οι επιτυχημένες πολιτικές και οι δρομολογημένες μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και εισπράττουμε τις ελπίδες και τις προσδοκίες που επενδύουν οι πολίτες στην ανεξάρτητη υποψηφιότητά μας για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας και είμαστε επικεντρωμένοι στην επόμενη μέρα. Είμαστε αποφασισμένοι να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση ευρείας κοινωνικής αποδοχής με ικανούς ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους. Χρειαζόμαστε ισχυρή λαϊκή εντολή και καλούμε τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή για να οδηγήσουμε την χώρα σε μια νέα πολιτική εποχή, για να υλοποιήσουμε το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης που διαμορφώσαμε μαζί και για να εφαρμόσουμε το Σχέδιο Δράσης των Πρώτων Έξι Μηνών που θα επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας.