Τι προτίθεται να κάνει ο κος Χριστοδουλίδης με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις αιτήσεις των πολιτών στην δημόσια υπηρεσία;

Η εξυπηρέτηση του πολίτη, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων, είναι ψηλά στις προτεραιότητες του Προγράμματος μας. Το κράτος οφείλει ν...

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Χριστοδουλίδης για την συμμετοχή των γυναικών στα κοινά, σε ποσοστά Νορβηγίας.

Το θέμα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των γυναικών και της προώθησης της ισότητας των φύλων απασχολεί το πρόγραμμα διακυβέρνησης μου οριζόντια σε όλ...

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έχετε πρόθεση να δημοσιοποιήσετε κατάλογο δωρεών προς ενίσχυση της υποψηφιότητας σας με σκοπό τη διαφάνεια; Θα υπάρχει κάποιο θέμα με τα προσωπικά δεδομένα ;

Υιοθετήσαμε την πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα πρακτική της συλλογικής χρηματοδότησης (crowdfunding), η οποία εγγυάται την ανεξαρτησία της υποψηφ...

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ