Ανοικτή συζήτηση Νίκου Χριστοδουλίδη με νέους από όλες τις επαρχίες της Κύπρου

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε διαδραστική εκδήλωση-συζήτηση με νέες και νέους από όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.

Ανοικτή συζήτηση με νέες και νέους από όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου είχε την Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022, ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε διαδραστική εκδήλωση με θέμα «Επενδύοντας στο μέλλον», που πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, 12 Ιουλίου 2022, στη Λευκωσία, ο κ. Χριστοδουλίδης είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τις προτάσεις του για τη Νεολαία, οι οποίες υπάγονται στον πυλώνα «Άνθρωπος», τον πρώτο από τους τέσσερεις πυλώνες του προγράμματός του.

Ο κ. Χριστοδουλίδης παρουσίασε τις προτάσεις του για τη νεολαία, οι οποίες συνοψίζονται σε πέντε πολιτικές:

  • Την προώθηση της ουσιαστικής συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων.
  • Τη διευκόλυνση των νέων να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και τη δημιουργία προϋποθέσεων για αξιοπρεπή εργοδότηση με ικανοποιητικούς μισθούς.
  • Τη δημιουργία ευκαιριών επιχειρηματικής ανάπτυξης των νέων.
  • Την προώθηση της πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες στη διαβίωση και την εκπαίδευση.
  • Την ψυχική υγεία των νέων.

Μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης αναφέρθηκε στην ανάγκη για την προώθηση της ενεργούς δημοκρατικής συμμετοχής των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μέσω συγκεκριμένων εισηγήσεων όπως είναι μεταξύ άλλων, η ενίσχυση του θεσμού των δημοσίων διαβουλεύσεων και το Σύστημα Άμεσης Δημοκρατίας, βάση του οποίου, για τις οποιεσδήποτε πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας η νεολαία θα δύναται να συμμετέχει μέσω Συμβουλευτικού Δημοψηφίσματος αξιοποιώντας την τεχνολογία.

Σε σχέση με την αντιμετώπιση της ανεργίας ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, την υιοθέτηση προληπτικών μέτρων, όπως την ενίσχυση του θεσμού του Επαγγελματικού Προσανατολισμού από την πρώτη γυμνασίου, με την παράλληλη εισαγωγή του και στο δημοτικό, την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από την προσχολική ηλικία μέσω της ψηφιακής εκπαίδευσης, την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου στα πρότυπα του Μουσικού και Αθλητικού Γυμνασίου, την αναβάθμιση των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) και την επέκταση του θεσμού των σχολείων STEAM.

Σε σχέση με την καλύτερη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης νέων επιστημόνων, ο κ. Χριστοδουλίδης πρότεινε μεταξύ άλλων πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής άσκησης φοιτητών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, την ανάγκη διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, που θα δημιουργήσει νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, καθώς και την προώθηση του χρηματικού αλφαβητισμού.

Με στόχο την ένταξη περισσότερων νέων στο επιχειρείν, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενθάρρυνσης σύστασης νεοφυών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους υποσχόμενους τομείς, όπως τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματοποίηση διαδικασιών, κυβερνοασφάλεια, chip design. Σημείωσε επίσης την ανάγκη προώθησης δράσεων για εισαγωγή σχετικών μαθημάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που θα βοηθήσει στην δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας από νεαρή ηλικία.

Ερωτηθείς για τη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι, όσον αφορά στο στεγαστικό πρόβλημα, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε, ανάμεσα σε άλλα, στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ενιαίου κεντρικού φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τη στεγαστική πολιτική του κράτους. Ένας τέτοιος κεντρικός φορέας, σε συνεργασία με το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα, θα μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες στέγασης που θα βασίζονται στο προσιτό ενοίκιο και στη χρηματοδοτική μίσθωση και θα απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα βάση κριτηρίων.

Μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν επί σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα και που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Λευκωσία
13 Ιουλίου 2022