Ανακοίνωση για τη στέγαση φοιτητών του ΤΕΠΑΚ

Συγχαίρουμε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την απόφασή του να παραχωρήσει επίδομα στέγασης ύψους 2,5 χιλιάδων ευρώ σε μεγάλο αριθμό φοιτητών και φοιτητριών. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία η οποία ωστόσο από μόνη της δεν θα επιλύσει το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης που επιδεινώνεται λόγω των ψηλών ενοικίων, ιδιαίτερα στην πόλη της Λεμεσού. 

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ήδη προχωρήσει στη δημοσιοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων στο πλαίσιο της παρουσίασης της πολιτικής του για τους Νέους, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Προώθηση της ανέγερσης φοιτητικών εστιών εκεί και όπου υπάρχει ανάγκη, οι οποίες θα αξιοποιούνται από φοιτητές στη βάση κριτηρίων, 
  • Επιδότηση της μετάβασης των φοιτητών από τις πόλεις διαμονής τους στα Πανεπιστήμια μέσω ειδικών διαδρομών λεωφορείων,
  • Παροχή ελκυστικού πακέτου ωφελημάτων και προνομίων μέσω της Φοιτητικής Κάρτας Νέων, που διαχειρίζεται ο ΟΝΕΚ, ώστε να καταστεί εργαλείο κινητικότητας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των νέων,
  • Υλοποίηση μιας ολιστικής πολιτικής για το στεγαστικό με τη συμμετοχή του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και των τραπεζών, με τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη στεγαστική πολιτική του κράτους και θα διαχειρίζεται όλα τα σχετικά προγράμματα.