Ανακοίνωση για τα προβλήματα των αμπελουργών

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θεωρεί ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αμπελουργοί, σχετικά με την παραλαβή των σταφυλιών, χρήζουν άμεσης επίλυσης. Οφείλουμε να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες τους, λόγω του κινδύνου καταστροφής των αδιάθετων ποσοτήτων ενόψει και των επικείμενων βροχών και κατά συνέπεια των οικονομικών προβλημάτων που θα προκληθούν για τους παραγωγούς.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επισημαίνει ότι πρέπει να εξευρεθεί αμέσως τρόπος να μην παραμείνει αδιάθετο σταφύλι, χωρίς να προκαλείται στρέβλωση στην αγορά και με τη συνδρομή, τόσο των οινοβιομηχανιών, όσο και της κυβέρνησης. Η πολιτεία οφείλει να παρέχει εκείνα τα κίνητρα που θα καταστήσουν εφικτή και οικονομικά βιώσιμη την παραλαβή ποσοτήτων σταφυλιών, ούτως ώστε να μην παραμείνει αδιάθετο σταφύλι.

Ο κ. Χριστοδουλίδης θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα την ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Επιθυμούμε ένα ισχυρό πρωτογενή τομέα με προοπτικές και μέλλον, που θα διευρύνει την παραγωγική βάση της οικονομίας μας και ενισχύοντάς την ουσιαστικά. Συνεπώς, η πολιτεία πρέπει να στηρίξει ακόμα περισσότερο τον πρωτογενή τομέα, θωρακίζοντας και ενισχύοντας τους Κύπριους παραγωγούς.