Ανακοίνωση για ανακάλυψη φυσικού αερίου

Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση των εταιρειών ENI/TOTAL για την ανακάλυψη φυσικού αερίου στο Τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΖ. Η νέα αυτή ανακάλυψη έρχεται να προστεθεί στα ήδη επιβεβαιωμένα αποθέματα της χώρας μας και να ενισχύσει τις προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου ως εναλλακτική πηγή ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισημαίνεται επίσης, ότι η ανακαλυφθείσα ποσότητα, αφού επιβεβαιωθεί με πρόσθετες γεωτρήσεις, θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της Κύπρου σε ηλεκτρισμό για πάρα πολλά χρόνια.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να επισπευσθεί η υλοποίηση του γεωτρητικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτό καθορίζεται στις συμβάσεις με τις εταιρείες, με σκοπό τη συνολική ανάπτυξη και αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας μας.

Την ίδια στιγμή, είναι επιτακτική ανάγκη όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας αποταθούν άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τεχνική, οικονομική και πολιτική στήριξη. Στόχος θα πρέπει να είναι η εξεύρεση του βέλτιστου τρόπου αξιοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, τα οποία θα ενδυναμώσουν και αναβαθμίσουν τη χώρα μας πολιτικά, οικονομικά και γεωπολιτικά, και θα καταστούν μεσοπρόθεσμα μέρος της λύσης στην ενεργειακή κρίση που μαστίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία.

Λευκωσία
22/08/2022